PRIVACY STATEMENT

 

MidNed Reclameproducties gebruikt persoonlijke gegevens voor contactverzoeken en offertes. Alle gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

 

Informatie aan derden

Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend door MidNed Reclameproducties worden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Alleen indien daartoe wettelijk verplicht, wordt informatie ter beschikking gesteld aan de overheid en/of wordt deze informatie gebruikt om de rechten of eigendommen van MidNed Reclameproducties, onze klanten of anderen te beschermen. Ook wordt het recht voorbehouden informatie te verstrekken aan opsporingsinstanties om hiermee fraude te bestrijden.

 

Online privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en aanvragen op onze website te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.