Disclaimer
Ondanks alle zorg die aan deze website is besteed, kan MidNed Reclameproducties geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voorvloeien uit eventuele fouten die op deze site zijn gemaakt.

Alle rechten voorbehouden.

Overname van teksten, logo's en/of beeldmateriaal is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbenden.